Se «How A Cochlear Implant Works by Advanced Bionics» på YouTube

Advertisements

One Response to “Se «How A Cochlear Implant Works by Advanced Bionics» på YouTube”

  1. Sanseskift og språkskifte | Døvblitt CI-operert lærer tegnspråk og mye mer Says:

    […] Det er nok derfor jeg sliter så voldsomt med tinnitus. Min hjerne har ikke avfunnet seg med det faktum at den naturlige hørselsansen er 100% borte, og er blitt erstattet enten med visuelle inntrykk eller en helt ny lydverden i form av Cochlea Implantatet (CI). […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: