Nedsatt hørsel? Sliten? Kurstilbud

Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse arrangerer mestringskurs for deg med nedsatt hørsel. Oppstart januar 2013.

Nedsatt hørsel innebærer for mange en kontinuerlig kompenseringsinnsats. Du må kompensere mentalt for den informasjonen du mister, du kompenserer for muskulære anstrengelser i nakke og skulder, for nedsatt balanse, du bruker energi på å lokalisere hvor lyder kommer fra osv. Stress og følelse av utmattelse forekommer ofte i kjølvannet av nedsatt hørsel.

I forbindelse med doktorgradsprosjektet “Mestring av psykososialt stress ved hørselstap” har vi utarbeidet en kurspakke basert på kognitiv terapi og erfaringer vi har samlet fra hørselshemmede gjennom studien.

Dersom du er interessert, nysgjerrig på dette kurset – eller kjenner noen kurset kunne være aktuelt for, nærmere informasjon:
Sidsel Haaberg, tlf. 22 92 35 02/951 57 782
Maj Volden, tlf. 916 20 315
Jenny Meling Hansen, tlf. 941 54 472

Kurset koster egenandel (for tiden 307,-) pr. samling – opp til frikortsgrensen.

Se for øvrig: her.