The health debate in Norway (it’s all about personal prestige and money, not the patients…)

Just wrote a short piece in a comment-field about the political game that is ongoing in health-Norway right now: (sorry for not translating to english right now)

This is in response to the main article in Dagbladets online news this morning.

Alle debattinnleggene her har litt rett. Det er blitt en catch22-situasjon og nå er det et svarte-per spill som bare går ut over pasientene. Det er som Brustad sa: “dette er kompliserte saker, og det blir mer bråk.”
Tror generelt på det gode i mennesker, men at aktørene er fanget i et system som er basert på noen gamle dogmer og styringsmekanismer som ikke fungerer i møtet med den tøffe nykapitalismen!
Det må gjøres flere ting:

1. spesialisering MÅ SENTRALISERES og SATSES på! Bygg opp fagmiljøene og BESKYTT disse miljøene! (ikke kutt som de gjør med CI-teamet på RH!!!)
2. generell helse ute i distriktene må opprettholdes (bl.a. mottak og fødestuer)
3. byråkratiseringen av helse-Norge må reverseres, alt for mye henvisninger, papir-skyfling og for lite behandling…
4. Sett ned en kommisjon for å vurdere om det kan spares i administrative stillinger…
5. få legene til å gjøre legearbeid, overlat administrasjon til spesialutdannede (innen helseadministrasjon) sykepleiere med f.eks 10 års ansiennitet (en overlege kan være rådgiver til denne administrative person)
6. Helsenorge KAN IKKE DRIVES bare etter KOMMERSIELLE PRINSIPPER! Det handler om mennesker og omsorg!
7. Vi har råd til å betale oss ut av problemer, og politiske ansvarlige kan begynne å styre sykehusene mer direkte med direktiver. Feigt og umoralsk av politikerne og sykehusledelsen å skyve pasienter foran seg i dette spillet!
8. La pengene følge pasienten! Få en sammenheng mellom trygd og helse! Gi makta til pasientene!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: