An update about the CI-situation in Norway feb 29th 2008 (in Norwegian)

This article is from hlf.no

Garanterte CI-operasjoner – og måtte gå

Styremøtet på Rikshospitalet torsdag ble meget dramatisk. Først garanterte direktør Åge Danielsen at Rikshospitalet vil levere CI-operasjoner til voksne og barn som bestilt i oppdragsdokumentet fra helseministeren. Så fikk han sparken.

Klokken 00.20 natt til fredag fikk administrerende direktør Åge Danielsen ved Rikshospitalet sparken av styret. Han røk for å ha holdt tilbake informasjon om byggingen av det omstridte sykehotellet på Radiumhospitalet.

For hørselshemmede var det også knyttet stor spenning til de foreslåtte kuttene ved ØNH-avdelingens CI-team. Fem stillinger var foreslått kuttet i CI-teamet i tillegg til de fem som ble vedtatt kuttet under forrige innsparingsrunde 15. januar. CI-teamet består av åtte personer. Både HLF og fagfolkene ved ØNH-avdelingen har derfor fryktet at hele CI-tilbudet ved Rikshospitalet ville bli utradert.

– En seier for døve barn og voksne

På direkte spørsmål fra styret under budsjettbehandlingen bekreftet imidlertid Danielsen at CI-operasjonene vil bli levert i henhold til oppdragsdokumentet fra helseministeren. Dette innebærer 100 voksenoperasjoner i 2008 og at landsfunksjonen for barn opprettholdes. Det reduserte måltallet fra 227 til 200 implantater vil ramme dem som trenger revisjon av implantatene.

– Denne garantien fra sykehusadminstrasjonen til styret er en seier for døve barn og voksne som trenger hørselsoperasjon, sier HLFs generalsekretær Geir Lippestad, som har engasjert seg sterkt i saken etter at de dramatiske kuttforslagene ble kjent.

– Uforsvarlig situasjon
Fortsatt er det imidlertid en meget krevende situasjon ved ØNH-avdelingen på Rikshospitalet. For to uker siden trakk avdelingens leder Bente Mortensen og nestleder Kjell Brøndbo seg fra sine stillinger i protest mot de varslede kuttene.

– Det har oppstått uforsvarlig situasjon ut fra de oppgavene vi har. Blant annet er det kritisk at antall sengeplasser er redusert fra 27 til 20 ved avdelingen, sier tidligere avdelingsleder Bente Mortensen. Hun har trukket seg som leder ved ØNH-avdelingen, som blant annet har eneansvar for pasienter med hode-/halskreft i helseregionen.

Til tross for den nå avgåtte sykehusdirektørens CI-garanti, vil det bli kraftige nedskjæringer i den såkalte ØPO-klinikken, som i tillegg til øre-nese-hals inneholder plastikk- og ortopedisk kirurgi.

Overlege Marie Bunne forteller at ØNH-avdelingen har over 900 pasienter som venter på å komme inn til utredning for kompliserte hørselsproblemer, hull på trommehinnen, kronisk betennelse på hørebenet og andre tilstander knyttet til øre og hørsel. I tillegg har avdelingen mellom 700 og 800 pasienter som enten er i systemet eller er funnet kvalifisert for operasjon. Avdelingen skal også følge opp nyfødte som blir oppdaget under hørselscreeningen på Ullevål og Asker og Bærum sykehus.

– Til tross for at sykehuset nå garanterer CI-operasjonene, står ØNH-avdelingen på Rikshospitalet overfor store utfordringer, sier Lippestad. Han lover at HLF vil følge situasjonen ved sykehuset tett i tiden fremover.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: